My Calendar

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

เมื่อกิจการมีการนำเงินสดไปฝากธนาคาร ทำให้เกิดการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเดียวกันแต่มีผู้บันทึก 2 ฝ่าย
คือ กิจการ (book) และ ธนาคาร (Bank) ซึ่งการบันทึกต่างที่ ต่างเวลานี้ ส่งผลให้เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ยอดคงเหลือ
ของบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเดียวกัน อาจมียอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ต่างจากยอดคงเหลือตามสมุดบัญชี
ของกิจการ ซึ่งสาเหตุของข้อแตกต่างมีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ตัวอย่างนี้นะคะ

1 ความคิดเห็น:

  1. ช่วยปรับ slide ให้มี animation ด้วยครับ ใน google docs ก็ทำได้ครับ click ที่ข้อความใน slide แล้วชี้ที่เส้นขอบเขต และ click ขวา ครับ จะมีคำสั่ง reveal ลองทำดูครับ

    ตอบลบ